Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
11
/
2021
Data sporządzenia:
2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”/”BIOTON S.A.”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. powołano następujące osoby: • Pana Khee Wee Hau; • Panią Yuhong Geng; • Pana Tomasza Siembidę. Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
AAAAABBBBBCCCCC