Walne zgromadzenia

Klauzula Informacyjna
2024
DataNazwa
2024-06-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.06.2024
2023
DataNazwa
2023-21-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.06.2023
2022
DataNazwa
2022-30-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022
2021
DataNazwa
2021-25-05Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.05.2021
2020
DataNazwa
2020-19-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2020
2019
DataNazwa
2019-03-12Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.12.2019
2019-31-10Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.10.2019
2019-28-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2019
2018
DataNazwa
2018-14-11Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.11.2018
2018-26-09Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.09.2018
2018-11-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2018
2018-12-01Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.01.2018
2017
DataNazwa
2017-29-09Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.09.2017
2017-22-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2017
2017-15-05Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.05.2017
2016
DataNazwa
2016-28-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016
2016-23-05Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.05.2016
2016-22-02Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.02.2016
2016-16-02Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16.02.2016
2015
DataNazwa
2015-21-09Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.09.2015
2015-29-07Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.07.2015
2015-08-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 08.06.2015
2014
DataNazwa
2014-30-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2014
2013
DataNazwa
2013-18-12Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18.12.2013 r.
2013-17-12Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.12.2013 r.
2013-30-09Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.09.2013 r.
2013-24-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.06.2013 r.
2013-04-04Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 04.04.2013 r.
2013-03-04Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.04.2013 r.
2012
DataNazwa
2012-04-12Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 04.12.2012 r.
2012-03-12Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 03.12.2012 r.
2012-30-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2012 r.
2011
DataNazwa
2011-19-10Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.10.2011 r.
2011-29-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2011 r.
2010
DataNazwa
2010-30-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. 30.06.2010 r.
2010-25-05Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. 25.05.2010 r.
2010-27-04Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. 27.04.2010 r.
2010-24-03Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. 24.03.2010 r.
2009
DataNazwa
2009-29-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. 29.06.2009 r.