OD DNA DO GOTOWEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO

Zespół specjalistów BIOTON

JESTEŚMY ZESPOŁEM
WYSOKIEJ KLASY
SPECJALISTÓW

Posiadamy doświadczenie i ekspercką wiedzę w dziedzinie inżynierii genetycznej, biotechnologii, farmacji oraz w zarządzaniu projektami.

Prowadzimy zaawansowane projekty
badawczo - rozwojowe

Pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem technologii produkcyjnych odpowiadając na aktualne potrzeby pacjentów i rynku diabetologicznego.

Badania i rozwój Bioton
Zaplecze badawcze BIOTON

Posiadamy nowoczesne zaplecze badawcze

Nasze laboratoria zajmują powierzchnię ponad 1000 m2 i są wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą.

Z laboratorium do skali produkcyjnej

Procesy

Zespoły

ZESPÓŁ BIOINŻYNIERII

W zespole bioinżynierii prowadzimy wytężone prace rozwojowe z zakresu inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii i mikrobiologii. Naszym celem jest udoskonalanie istniejących oraz pozyskiwanie nowych, wysoce wydajnych szczepów produkcyjnych. Mamy doświadczenie w konstrukcji wektorów ekspresyjnych, tworzeniu banków komórkowych (MCB, WCB) oraz klonowaniu genów kodujących białka heterologiczne. W zakresie naszej działalności jest również opracowywanie nowoczesnych metod bioanalitycznych w oparciu o najnowsze wytyczne.
Nasz doświadczony zespół ekspertów zarówno opracowuje nowe jak i nieustannie ulepsza istniejące procesy wytwarzania biotechnologicznej substancji czynnej: od optymalizacji warunków prowadzenia hodowli komórkowej, poprzez uzyskiwanie pożądanej czystości rekombinowanego białka aż po zwiększenie wydajności całego procesu.
Nasze aktywności nie ograniczają się jedynie do laboratoryjnego opracowywania technologii. Z powodzeniem prowadzimy skalowanie procesów (scale-up, scale-down) w przestrzeni laboratoryjnej, półtechnicznej i produkcyjnej oraz transfery technologii. Zajmujemy się też wdrażaniem zmian na liniach produkcyjnych dla istniejących procesów.
Kompleksowe podejście do prowadzonych projektów i doskonale rozbudowane zaplecze naszych laboratoriów są gwarantem wypracowania najlepszych warunków procesu wytwarzania białek.
Dział Rozwoju Formy Gotowej realizuje prace rozwojowe mające na celu opracowanie formulacji oraz warunków produkcji płynnych postaci leku.
W zakresie działań naszego zespołu jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacja istniejących procesów oraz transfery technologii ze skali laboratoryjnej do pilotażowej i produkcyjnej.
W ramach prowadzonych przez nas projektów wykonujemy badania pre-formulacji, optymalizujemy parametry prowadzenia procesu i dobieramy systemy opakowaniowe.
Całość naszych aktywności służy opracowaniu wydajnej technologii wytwarzania sterylnego produktu leczniczego.
Jako specjaliści w dziedzinie analityki badawczej zajmujemy się kompleksowym opracowaniem oraz udoskonalaniem metod kontroli nowych i istniejących produktów z portfolio firmy.
Mamy doświadczenie w rozwijaniu i walidacji chromatograficznych metod analitycznych oraz ich transferze z i do innych laboratoriów. Wspieramy rozwój procesu wytwarzania leku poprzez wykonywanie dogłębnych analiz fizykochemicznych dzięki szerokiemu spektrum stosowanych technik (m.in. RP-LC, HILIC, SEC, mapowanie peptydowe).
Poprzez ciągłe poszerzanie zakresu możliwości oraz nieustanny rozwój technologiczny i merytoryczny zapewniamy kontrolę najwyższej jakości.