EKSPERT W DIABETOLOGII

Sygnet BIOTON

CELE

Naszym celem jest osiągnięcie statusu preferowanego dostawcy kompletnych rozwiązań diabetologicznych wśród pacjentów, lekarzy oraz społeczności diabetologicznej.

FUNDAMENTY

Każdego dnia budujemy nasz globalny sukces wzmacniając naszą ekspertyzę diabetologiczną i biotechnologiczną.

Każdego dnia zwiększamy naszą perfekcję operacyjną poprzez otwartość umysłów, nastawienie na cel oraz działanie zespołowe.

Firma BIOTON to polska nowoczesna firma biotechnologiczna, zapewniająca pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Jest jednym z 8 światowych producentów (na skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz niekwestionowanym liderem w Polsce.

Firma
Ekspert
Proces
Analityka
Jakość
Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA

Bioton stale inwestuje w rozwój polskiej biotechnologii. Jesteśmy pierwszą, a zarazem jedyną spółką w Polsce,  która jest w stanie dokonać kompletnego transferu opracowanej technologii do działalności komercyjnej.

PRODUKCJA INSULINY

Rekombinowana insulina ludzka to skuteczna i bezpieczna terapia dla większości osób zmagających się z cukrzycą. Naszym celem jest osiągnięcie statusu preferowanego dostawcy kompletnych rozwiązań diabetologicznych wśród pacjentów, lekarzy oraz społeczności diabetologicznej.

EUROPEJSKA JAKOŚĆ

Bezpieczeństwo i najwyższy standard produktów oraz potrzeby Pacjentów odgrywają kluczową rolę w naszych działaniach, realizowanych z udziałem wysoko wyspecjalizowanego i kompetentnego zespołu specjalistów.

Dzięki innowacyjnym technologiom, wszystkie produkty wytwarzane są w warunkach spełniających międzynarodowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz potwierdzonych stale utrzymywanymi certyfikatami GMP.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odpowiedzialność za środowisko naturalne to jeden z głównych elementów polityki firmy BIOTON. Każde z naszych działań ma na celu maksymalne ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń i substancji mogących mieć negatywny wpływ na przyrodę. Wśród naszych pracowników sukcesywnie promujemy zachowania proekologiczne oraz wspomagamy edukację w temacie ochrony środowiska.

HISTORIA I ROZWÓJ BIOTON

Nowoczesny zakład produkcyjny
Zatrudnienie
około
400
osób
Skumulowana
wartość
inwestycji
760
mln PLN
Inwestycje
w innowacje
Od 2010 roku BIOTON
przeznaczył na prace
badawczo - rozwojowe
ponad
126
mln PLN
Prace nad analogami
oznaczają do 2023 roku
inwestycje w badania
oraz procesy
rejestracyjne
na poziomie kolejnych
400
mln PLN

BIOTON NA ŚWIECIE

Od prawie 20 lat codziennie wspieramy pacjentów chorych na cukrzycę na całym świecie. Dziś nasze insuliny są dostępne w ponad 20 krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce. Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby partnerów, dostarczamy formy gotowe insulin lub substancję aktywną, oferując również transfer technologii. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem dostępności naszych insulin w kolejnych krajach poprzez rozwój technologii, edukację i wsparcie naukowe lokalnych społeczności.

Międzynarodowa sprzedaż i rejestracja insulin Bioton

  • Obecne rynki eksportowe
  • W trakcie rejestracji