KONTAKT

INFOLINIA PACJENTA
Gensupen / Gensucare

(22) 721 40 20

Czynna: poniedziałek – piątek
w godz. 8:00 – 16:00

Całkowity koszt połączenia jak za jedną jednostkę
taryfikacyjną połączenia lokalnego

CENTRALA
tel. +48 (22) 721 40 00
fax +48 (22) 721 13 33
e-mail: bioinfo@bioton.com

SIEDZIBA SPÓŁKI:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000214072
NIP 521-008-25-73
REGON 001384592
BDO 000016736

Kapitał zakładowy: 1.717.284.000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 1.717.284.000,00 PLN

ADRES DO KORESPONDENCJI
BIOTON S.A.
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 40 00
fax +48 (22) 721 13 33
e-mail: bioinfo@bioton.com

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1 W MACIERZYSZU
ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 40 00

MAGAZYN CENTRALNY W MACIERZYSZU
Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 (22) 721 42 32 lub 721 42 33

KONTAKT DLA MEDIÓW
e-mail: media@bioton.com
tel. +48 510 018 373

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Małgorzata Reszka
e-mail: iod@bioton.com

REKLAMACJE
tel. 22 721 41 18
tel. 510 024 518
e-mail: reklamacje@bioton.com

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH
tel. 510 024 497
tel. 510 024 688
e-mail: phv@bioton.com

Formularz sygnalizowania naruszeń przepisów