1. Czym zajmujesz się w firmie Bioton?

W zakresie realizowanych przeze mnie zadań znajdziemy, np.:

  • rozwój, przygotowanie do rejestracji i wdrożenie do wytwarzania na linii produkcyjnej nowych produktów leczniczych;
  • optymalizację procesów produkcyjnych (np. scale-up produktu leczniczego jałowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów filtracji jałowiącej zgodnie z aktualnymi wytycznymi);
  • wsparcie rutynowej produkcji.

W/w działania wiążą się z planowaniem badań, przeprowadzeniem prób w laboratoriach Bioton S.A., przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej do serii badawczych, szkoleniem pracowników, uczestniczeniem i nadzorowaniem w trakcie wykonywania serii badawczych w obszarze produkcyjnym.

2. Jak wyglądała Twoja droga do obecnego stanowiska?

Pracę w Bioton rozpoczęłam w 2017 na stanowisku Specjalista ds. Rozwoju i z początkiem 2022 awansowałam na obecne stanowisko. Jednak swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 1994 roku w innej firmie farmaceutycznej zajmującej się wytwarzaniem produktów insulinowych. To w niej zdobywałam wiedzę o substancji aktywnej – insulinie ludzkiej oraz jej produktach leczniczych. Zdobyte doświadczenie podczas pracy w dziale badawczym ułatwiło mi start w Bioton. Mogę powiedzieć, że cała moja kariera zawodowa związana jest z insuliną i jej produktami.

3. Z czego, w ramach swojej pracy, jesteś najbardziej dumna?

Najbardziej dumna jestem z tego, że mogę pracować w zgranym, wspierającym się i sympatycznym zespole MS&T. Pracując w takim Dziale realizacja dużych, trudnych i czasochłonnych projektów w krótkim czasie jest możliwa, chociaż bardzo wyczerpująca. Zawsze mogę liczyć na współpracowników, ich wsparcie zarówno merytoryczne, jak i prywatne. Dobra atmosfera i współpraca niewykluczająca różnorodności poglądów względem realizowanych zadań są kluczem do zgrania zespołu. Odrębność opinii, inwencja twórcza i wzajemne uzupełnianie się w zakresie realizowanych projektów sprawiają, że nasz Team świetnie sobie radzi i jest bezkonkurencyjny.

Jako zespół jesteśmy dumni:

  • z wdrożenia wytwarzania produktu insulinowego M30 w skali 1500L,
  • z wytworzenia produktu z insuliną analogową przeznaczoną do badań klinicznych,
  • z wytworzenia produktów badawczych na linii produkcyjnej na zlecenie firm zewnętrznych.

Wprowadzane przez nas innowacje, zmiany i wdrożenia nowych produktów badanych są dowodem na to, że firma nie stoi w miejscu. Stara się rozwijać i nadążać za obowiązującymi trendami zarówno w dziedzinie diabetologii, jak i rozwoju innych produktów leczniczych. Wykonywana praca sprawia satysfakcję, daje poczucie zadowolenia.

4. Co Cię inspiruje w pracy?

Otwarte podejście na rozwiązanie problemu jest inspiracją do pracy. Chęć znalezienia rozwiązywania, wymyślenia nowego sposobu na wykonanie zadania nie jest tożsama z ośmiogodzinnym dniem pracy. Realizację nosimy w głowie, tylko trzeba ją odkryć. Otworzyć np.: podczas drogi do pracy lub nad ranem, kiedy wstajemy z łóżka albo podczas twórczych dyskusji przy kawie/herbacie. W naszym zespole spotykamy się i dyskutujemy, bo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, a wtedy rozwiązania same się znajdują. Dlatego dobra atmosfera w miejscu pracy jest ważna, inspiruje. To też motywuje mnie do działania. Nie chcę zawieść zespołu, który na mnie liczy.
Oczywiście kolejną, dobrą motywacją jest też docenienie przez przełożonego po dobrze wykonanym zadaniu. Jego pochwała i uznanie, jak również gratyfikacja finansowa, np. w postaci premii.

5. Jakiej wskazówki udzieliłabyś osobom, które rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową?

Rada dla osób, które zaczynają swoją ścieżkę zawodową – być otwartym na zespół, do którego się przychodzi. Pytać i słuchać odpowiedzi pracowników z dłuższym stażem. Jak najwięcej uczyć się od współpracowników i rozmawiać o problemach. Jednocześnie ważne jest, aby dzielić się informacją, którą można przekazać i kogoś czegoś nauczyć. Jest przecież takie powiedzenie: „człowiek uczy się całe życie” i ja się tego trzymam. W punkcie startowym mojej ścieżki zawodowej mnie również ktoś uczył, przekazywał swoją wiedzę. Ja staram się postępować tak samo w stosunku do nowych pracowników w zespole.