Michał Deptuch

Dyrektor Operacyjny

Michał Deptuch jest związany z Biotonem od 1999 roku, kiedy rozpoczął pracę w Zakładzie Biotechnologii na stanowisku operatora. W ciągu ponad dwudziestu lat w Biotonie pełnił rozmaite funkcje m.in. Technologa, Kierownika Produkcji czy Dyrektora Zakładu Biotechnologii. Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego i odpowiada za oba zakłady produkcyjne, dział techniczny, ochronę środowiska i bhp.

Michał posiada tytuł magistra inżyniera w biotechnologii uzyskany na Politechnice Warszawskiej i ukończył podyplomowe studia w zakresie farmacji przemysłowej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Był również uczestnikiem wielu szkoleń w zakresie wytwarzania, transferu technologii czy zarządzania projektami.