Khee Wee Hau

Członek rady nadzorczej

Pan Khee Wee Hau jest profesjonalnym księgowym z ponad 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu finansami wyższego szczebla w firmach produkcyjnych, opieki zdrowotnej i technologicznych.

Jest dyrektorem finansowym w Yifan International i Scigen Pte Ltd (dyrektorem finansowym od marca 2021 r. do chwili obecnej, a Group Financial Controller od października 2019 r. do lutego 2021 r.). Zajmował kilka stanowisk w Go Game Pte Ltd (2018 do 2019) jako dyrektor finansowy, w Fullerton Healthcare Corporation Limited (2016 do 2018) jako kontroler finansowy Greater China, w China Kunda Technology Holdings Limited (2007 do 2016) jako dyrektor wykonawczy i CFO.

Jest również Głównym Niezależnym Dyrektorem w China Kunda Technology Holdings Limited (od 2017 r. do chwili obecnej) oraz Niezależnym Dyrektorem w Imperium Crown Limited (od 2017 r. do chwili obecnej).

Pan Khee Wee Hau uzyskał tytuł Bachelor of Accountancy na Nanyang Technological University (Singapur), a od 2013 r. jest biegłym rewidentem w Singapurze.