Kamila Muśnicka

Dyrektor Działu Prawnego

Radca Prawny Kamila Muśnicka od wielu lat z powodzeniem udziela wsparcia prawnego podmiotom gospodarczym wykorzystując swoją dogłębną znajomość biznesu w obszarze kompleksowej i bieżącej obsługi korporacyjnej, (ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych oraz spółek Skarbu Państwa) specjalizując się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie pracy. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, obowiązków wynikających z zasad ładu korporacyjnego (corporate governance), a także koncentruje się na aspektach prawa farmaceutycznego i Life Science.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez ostatnie 10 lat obsługiwała prawnie takie spółki jak Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Harper Hygienics S.A. roku. Świadczy także usługi prawne w ramach Kancelarii Adwokata Marcina Muśnickiego.

Do Spółki Bioton S.A. dołączyła w 2017 roku.

W swojej pracy kieruje wieloma projektami prawnymi negocjując umowy handlowe rynku polskiego jak i umowy o zasięgu międzynarodowym. Zajmuje się także dostosowaniem firm do nowelizacji prawnych, a także tworzy regulaminy i procedury wewnątrz korporacyjne ułatwiające ich bieżące działanie.

Kamila Muśnicka wierzy, że sukces zależy od zespołu, w którym tworzenie dobrej atmosfery wokół pracy budzi kreatywność i przynosi doskonałe rozwiązania.