Jubo Liu

Członek rady nadzorczej

Pan Jubo Liu jest absolwentem Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang oraz Uniwersytetu w Toronto, gdzie zdobył tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Ma na swoim koncie publikacje dotyczące zagadnień medycznych i biologicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie oraz naukowe. Jest założycielem spółki Cogenes Biotechnology Incorporation i od sierpnia 2011 r. jej prezesem, jak również założycielem spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd. (Pekin). Był współzałożycielem JCS Biopolytech Incorporation, gdzie od lipca 2005 r. do stycznia 2007 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu.

Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił funkcję osoby do kontaktu w zakresie badań klinicznych (Clinical Trial Liaison) w spółce Pharmaceuticals Inc, a od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym przedstawicielem w Chinach spółki Immtech Pharmaceuticals Inc