Jia Li

Przewodniczący rady nadzorczej

Pan Jia Li ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na różnych poziomach odpowiedzialności w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży oraz badań i rozwoju.

Od stycznia 2021 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora generalnego Yifan International. W latach 2019-2020 pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju działalności w YiFan China, mając duże doświadczenie w transakcjach z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi na rynku chińskim i osiągając znaczny wzrost przychodów.

Pełnił funkcję lidera grupy w Novozymes China, zajmując się generowaniem danych scyntygraficznych oraz przyczyniając się do rozwoju nowych produktów i wprowadzania ich na rynek globalny.