Jeremy Launders

Prezes zarządu

Pan Jeremy Launders jest liderem z bogatym doświadczeniem w prywatnych i międzynarodowych firmach w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych.

Absolwent Dublińskiego Uniwersytetu Technologicznego w Irlandii, specjalizujący się w naukach biologicznych stosowanych.

Przez ostatnie 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Baxter, Pfizer, Diasorin, a ostatnio jako wiceprezes ds. operacji i łańcucha dostaw w Bimeda.

Na tych stanowiskach Pan Launders kierował firmami w zakresie badań i rozwoju, operacji, jakości i spraw regulacyjnych, a także tworzył łańcuchy dostaw, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Był odpowiedzialny za dyscypliny techniczne, w tym bioprzetwarzanie, produkcję szczepionek, diagnostykę molekularną oraz sterylne produkty farmaceutyczne do wstrzykiwań.

Przez ostatnie 2 lata Pan Launders pracował dla kanadyjskiej firmy Bimeda, gdzie efektywnie kierował wdrażaniem strategicznych produktów wprowadzanych na rynek i zapewniał związaną z nimi wydajność operacyjną.

W swojej karierze kierował wieloma przejęciami i związanymi z nimi transferami technologii w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kierował również operacyjnymi aspektami sprzedaży głównych obiektów i produktów w środowisku międzynarodowym.

Pan Launders twierdzi, że jego sukcesy osiągane są dzięki ludziom, a celem jest wprowadzanie na rynek leków zmieniających życie.