Jacek Stadnik

Dyrektor Jakości/ Ekspert CMC

Dołączył do BIOTONu w 2018 roku jako Ekspert ds. Chemii, Wytwarzania i Kontroli (CMC Expert), a następnie rozwijał swoją karierę obejmując kolejne funkcje: Kierownika Kontroli Jakości, Starszego Kierownika Kontroli Jakości, aż do stanowiska Dyrektora Jakości, które piastuje od 2022 roku.

Absolwent wydziału chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego pasją są analizy chemiczne, szczególnie produktów leczniczych pochodzenia biotechnologicznego. W BIOTON odpowiada za procesy jakościowe (zapewnienie jakości oraz kontrolę jakości) we wszystkich obszarach, które obejmuje Dobra Praktyka Wytwarzania.

Od 2019 roku jako jedyny przedstawiciel polskiego przemysłu biotechnologicznego reprezentuje nasz kraj w Europejskim Dyrektoriacie ds. Jakości Leków (EDQM), będąc członkiem Grupy Eksperckiej nr 6, gdzie zajmuje się opiniowaniem projektów zmian monografii Farmakopei Europejskiej, dotyczących badań substancji aktywnych i produktów leczniczych pochodzenia biologicznego i biotechnologicznego.