Halina Jabłońska

Dyrektor Działu Jakości

Halina Jabłońska posiada wieloletnie doświadczenie w prywatnych i międzynarodowych firmach w branży farmaceutycznej, zarówno w obszarze produkcji sterylnej jak również produkcji niesterylnej. Doświadczenie zawodowe w obszarach jakości zdobywała m.in. w takich firmach jak Pliva, Polpharma czy Takeda. Będąc osobą odpowiedzialną za obszary kontroli jakości, zapewnienia jakości oraz walidacji tworzyła, zmieniała i doskonaliła systemy jakości, w celu zapewnienia ich zgodności z wymaganiami GxP oraz wbudowania jakości w realizowane procesy. Realizowała i wdrażała projekty lean oraz lab excellence.

Absolwentka Wydziału Chemicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z biotechnologii i biologii molekularnej. Zdobyła również doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w IKiFP Polskiej Akademii Nauk.

Do Biotonu dołączyła w grudniu 2018 roku.