Dr Hao Fan

Przewodniczący rady nadzorczej

Dr Hao Fan uzyskał tytuł doktora w 1995 roku na Uniwersytecie Nagoya w Japonii. W latach 1995-1997 przechodził proces uzyskania habilitacji doktorskiej w National Institute of Health (NIH), Laboratory of Molecular Growth Regulation – Institute of Child Health and Human Development w Maryland, USA.

Następnie przeniósł się do sektora prywatnego i pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Produktów i Produkcji w Eden Bioscience Co. Ltd, USA do 2006 r.

W 2001 roku otrzymał nagrodę Presidential Green Chemistry Challenge Award przyznawaną przez EPA w USA, uznającą jego wkład w rozwój i industrializację bio-produktów Eden.

Dr Hao Fan opublikował ponad 20 recenzowanych artykułów naukowych, w tym w najbardziej znanym dzienniku, CELL. W ramach swojego bogatego doświadczenia badawczego posiada również wiele patentów.

Od 2007 r. Dr Hao Fan koncentruje się na produkcji produktów biofarmaceutycznych na skalę przemysłową, w tym insuliny i produktów analogowych. Uzyskał przychody w wysokości 100 milionów dolarów zakładając kilka bio spółek zajmujących się komercjalizacją produktów biofarmaceutycznych i biomateriałowych.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Sinhao Science and Technology Co., Ltd w Singapurze.