Dariusz Trzeciak

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Premium Mobile Sp. z o. o., Członka Zarządu Sferia S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o. o., oraz Członka Rady Nadzorczej AltaLog Sp. z o. o. Jest członkiem organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.