Dariusz Gurtowski

Dyrektor Naukowo-Technologicznego Wsparcia Produkcji

Dariusz Gurtowski związany z firmą od blisko 20 lat. Świeżo po ukończeniu studiów biotechnologicznych na Politechnice Warszawskiej zatrudniony w Bioton na stanowisku Aparatowego. Podczas pracy w Zakładzie Biotechnologii pełnił następnie rozmaite funkcje: Technologa, Kierownika Zmiany, Kierownika Działu, Kierownika Produkcji. Obecnie pełni rolę Dyrektora Naukowo-Technologicznego Wsparcia Produkcji (Dyrektor MS&T).

Dariusz posiada tytuł magistra inżyniera w biotechnologii uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Był również uczestnikiem wielu szkoleń w zakresie wytwarzania, scale-up, transferu technologii czy zarządzania projektami. Ma bardzo duże doświadczenie produkcyjne i technologiczne. Prezentował również zakład produkcyjny podczas wielu audytów jakościowych, zakończonych certyfikacją GMP.