Adam Polonek

Członek zarządu

Członek Zarządu Bioton Adam Polonek

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego.

Od 2006 r. jest pracownikiem firmy BIOTON, gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych firmy BIOTON.

W latach 2000 – 2006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland) na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów.