PASKI TESTOWE GENSUCARE®

Gensucare paski testowe

Paski testowe GensuCare z automatycznym systemem kodowania, do użycia z glukometrami GensuCare a oraz GensuCare i

Pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników w szerokim zakresie stężenia glukozy 20-600mg/dl (1.1 – 33.3 mmol/l)

Umożliwiają łatwe pobranie odpowiedniej ilości krwi przy pierwszej próbie

Pozwalają na pomiar w zakresie hematokrytu od 20 do 60%

Brak zakłóceń pomiaru aż do wysokości 3 048 metrów n.p.m.