Wprowadź dane lekarza przed rozpoczęciem ankiety

Imię i nazwisko *
Telefon *
Numer PWZ *
Tytuł

Quiz Gensulin

Metaanalizy porównujące analogi szybkodziałające do insulin krótkodziałających (np. Gensulin R) u pacjentów z cukrzyca typu 2 nie wykazały różnic we wpływie na odsetek HbA1c, ryzyko hipoglikemii (zarówno ciężkiej, jak i nocnej) oraz glikemię poposiłkową

W zaleceniach ADA 2022 insulina bazalna (np. Gensulin N) jest najwygodniejszym początkowym schematem podawania insuliny, może być dodawana do metforminy i innych leków hipoglikemizujących

Rozpoczynanie insulinoterapii u pacjenta z cukrzycą typu 2 mieszanką insulin ludzkich (np. Gensulin M) jest dobrym wyborem w wybranych przypadkach, kiedy wprowadzanie insuliny było zbyt długo odwlekane, w wyniku czego u pacjenta występuje nasilona hiperglikemia, a wartość HbA1c znacznie przekracza cel terapeutyczny

FacebookLinkedInTwitter