Wprowadź dane lekarza przed rozpoczęciem ankiety

Imię i nazwisko *
Telefon *
Numer PWZ *
Avamina
Maksymalna dawka dobowa metforminy rekomendowana w Europie oraz Polsce to¹:
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet. Praktyczna. 2021
Aktualnie Avamina jest dostępna w opakowaniach¹:
1. Obwieszczenie MZ z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2022 r.
Aktualnie Avamina SR jest dostępna w opakowaniach¹:
1. Obwieszczenie MZ z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2022 r.
FacebookLinkedInTwitter