W dniu 30 października 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jeremy Launders na stanowisko Prezesa Zarządu Bioton S.A.
Pan Jeremy Launders jest liderem posiadającym bogate doświadczenie w prywatnych i międzynarodowych firmach z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych.
Przez ostatnie 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak Baxter, Pfizer, Diasorin, a ostatnio jako Wiceprezes ds. operacji i łańcucha dostaw w Bimeda.
Przez ostatnie 2 lata Pan Launders kierował wdrażaniem strategicznych produktów wprowadzanych na rynek i zapewniał związaną z nimi wydajność operacyjną dla Bimeda.

Poniżej pierwsze oświadczenie Prezesa.

Bioton S.A. ma olbrzymi potencjał do tego, aby stać się liderem na rynku rozwiązań dla osób chorych na cukrzycę. Jak zapewne są Państwo świadomi, zapotrzebowanie na produkty w tym sektorze znacząco wzrasta, a pacjenci oczekują innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym poradzą sobie ze swoim problemem zdrowotnym.

W oparciu o już zbudowane solidne podstawy, moją wizją jest nadanie odpowiedniej wagi produktom z obecnego portfolio i dostarczenie nowych rozwiązań na skalę światową, aby zaspokoić potrzeby naszych pacjentów, oraz uczynić Bioton S.A. firmą pierwszego wyboru, co pozwoli spółce uzyskać przewagę nad konkurencją na świecie.

Będę prowadził i dbał o firmę na tym kolejnym etapie rozwoju, z dużym naciskiem na biotechnologię i realizację dostaw dla naszych pacjentów, jednocześnie zwiększając wartość spółki dla akcjonariuszy.

Będąc innowacyjnym liderem oczekuję ścisłej współpracy z naszymi partnerami, klientami oraz wszystkimi akcjonariuszami w spółce Bioton S.A..

Czuję się niezwykle dumny podejmując to wyzwanie i ze swojej strony zobowiązuję się do transparentności działań, skupienia na pacjentach oraz wynikach spółki, a także na rozwoju zróżnicowanej kultury i pracowników.

Osobiście chciałbym podziękować tym liderom, dzięki którym firma zajmuje obecne miejsce na rynku. Co więcej, jestem przekonany, że budując firmę na ich wynikach, bezpiecznie poprowadzę ją przez następną fazę rozwoju.

Z poważaniem,
Jeremy J Launders.