Działalność naszej firmy obejmuje bardzo ważny obszar, jakim jest zdrowie, dlatego niezwykle poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa każdego człowieka.
Niepokojące doniesienia ze świata związane z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz dynamicznie zmieniający się wzrost ryzyka zakażenia wirusem w Polsce spowodowały, że spółka BIOTON S.A., zdecydowała się na podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności.

W celu zapewnienia największego stopnia bezpieczeństwa naszym pracownikom i partnerom, Zarząd Spółki Bioton S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu działań prewencyjnych na terenie firmy, takich jak m.in. dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń codziennego użytku, a także zmiany zasad poruszania się po terenie firmy. Wprowadzone zmiany weszły w życie z dniem 16 marca 2020, obowiązują do odwołania i mogą zostać zmodyfikowane.

W dniu 20.03 został także wprowadzony obowiązek noszenia maseczek ochronnych w obszarach produkcyjnych, aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownikom, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków służbowych w domu, zlecona została praca zdalna. Bioton S.A. prowadzi też akcję edukacyjną wspomagającą świadomość dotyczącą zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem w najbliższym otoczeniu.

W trosce o zdrowie naszych pacjentów, pracownicy produkcji BIOTON S.A., pomimo tej wyjątkowej sytuacji nie przerwali swojej pracy na terenie zakładów i nadal wykonują ją na najwyższym poziomie zgodnie z restrykcyjnymi procedurami.

Pracownicy naszej firmy wykazują się dużą świadomością problemu, odpowiedzialnością i zdyscyplinowanym podejściem do ochrony naszego zdrowia i produkcji w Bioton S.A. Za postawę godną naśladowania oraz wiele podjętych inicjatyw, z tego miejsca pragniemy im serdecznie podziękować.

W poczuciu troski i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, naszych pracowników, ich rodzin i wszystkich Polaków, podkreślamy zalecenia, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia chorobą COVID-19.

 • Unikaj kontaktu fizycznego, np. nie podawaj ręki na powitanie, nie całuj się na powitanie. W najbliższym czasie zrezygnuj z odwiedzin bliskich. Nawet jeśli sam/a nie jesteś w grupie ryzyka, możesz narazić na niebezpieczeństwo bliskie Ci osoby
 • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na dłoniach
 • Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich
 • Wyjścia do sklepu planuj z wyprzedzeniem, zrób listę zakupów niezbędnych na dłuższy czas, żeby wychodzić z domu jak najrzadziej.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła oraz wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%)
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od drugiej osoby. Nawet jeśli nie ma objawów chorobowych, może być bezobjawowym nosicielem wirusa
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa na Ciebie
 • Jeśli możesz, zrezygnuj z jazdy komunikacją miejską
 • Jeśli możesz, wybierz pracę zdalną
 • Nie dotykaj poręczy, klamek, guzików w windzie – guzik możesz wcisnąć kluczem, a drzwi otworzyć naciskając klamkę łokciem
 • Regularnie dezynfekuj meble i przedmioty codziennego użytku w swoim domu (klamki/kontakty/włączniki światła/poręcze itp.)
 • Jeśli jesteś chory, noś maseczkę ochronną (UWAGA: osobom zdrowym nie zaleca się noszenie maseczek)
 • Dbaj o odporność – wysypiaj się, racjonalnie się odżywiaj, nie rezygnuj z aktywności fizycznej
 • Pomóż starszym osobom z najbliższego otoczenia (np. starszemu sąsiadowi/sąsiadce) zachowując przy tym najwyższe środki ostrożności, np. zrób zakupy i zostaw je do odbioru pod drzwiami. Dzięki temu uchronisz ją przed koniecznością wyjścia z domu i narażeniem na zakażenie wirusem