Według najnowszych danych IDF Diabetes Atlas1 na świecie jest już 463 mln ludzi chorych na cukrzycę. Szacuje się, że 232 mln chorych nie ma jeszcze postawionej diagnozy. Te dane mówią wprost: choroba nie zaczeka na ustabilizowanie sytuacji w związku z nowym koronawirusem (SARS-CoV-2). W BIOTON S.A. jesteśmy tego świadomi i w trosce zarówno o pacjentów, jak i naszych pracowników – produkujemy insulinę przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zauważa, że osoby starsze i z ciężkimi chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, narażone są na większe ryzyko rozwoju powikłań oraz cięższy przebieg choroby w przypadku zarażenia COVID-19. Dlatego tak ważne jest, by poza zachowywaniem zalecanych środków ostrożności i higieny – uważnie kontrolować przebieg cukrzycy, ściśle stosując się do indywidualnych zaleceń diabetologa. Wówczas ryzyko rozwoju cięższego przebiegu zakażenia będzie porównywalne z tym, które możemy zaobserwować w populacji ogólnej.

Stały wzrost liczby chorych na cukrzycę

Liczba osób, zmagających się z cukrzycą wciąż rośnie. Wpływają na to złożone zależności pomiędzy czynnikami behawioralnymi, genetycznymi oraz społeczno-ekonomicznymi. Zmiany stylu życia, wynikające choćby z rozwoju gospodarczego czy urbanizacji, tj. coraz niższa aktywność fizyczna oraz dodatni bilans kalorii w diecie prowadzą do przyrostu masy ciała, a nadwaga lub otyłość zdecydowanie zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Wzrost liczebności chorych jest bardzo dynamiczny. Szacuje się, że do 2030 roku będziemy mieli do czynienia z 417 mln zdiagnozowanych przypadków, a do 2045 – 486 mln. Wśród chorych na cukrzycę, jest 136 mln osób starszych (powyżej 65. roku życia), a ich liczba może przekroczyć 276 mln do 2045 roku. Cukrzycę coraz częściej diagnozuje się także u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Aktualnie w tej grupie wiekowej znajduje się 1,1 mln pacjentów.

Te liczby uświadamiają nam, jak ważna jest edukacja w temacie cukrzycy oraz prowadzenie odpowiedniego trybu życia, który może pomóc w zapobieganiu rozwoju choroby.

Zapotrzebowanie na insulinę

Nowy koronawirus, jak każda infekcja, jest dodatkowym zagrożeniem dla obciążonych już przewlekłą chorobą pacjentów z cukrzycą. Infekcja może prowadzić do rozchwiania wyrównania metabolicznego, pacjent stosujący insulinę może wymagać wyższych dawek, aby unormować poziom glikemii. Niepodanie odpowiedniej dawki insuliny może skutkować hiperglikemią, zbyt wysokim poziomem cukru, a utrzymująca się hiperglikemia niesie ryzyko rozwoju powikłań, w tym ostrych – jak cukrzycowa kwasica ketonowa.

Ograniczenia w produkcji insuliny i gotowych form leku nie wchodzą w grę

Rozwój pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) w Polsce zmusza nas do wprowadzania nadzwyczajnych środków ostrożności w firmie, pozwalających na stałą produkcję insuliny i gotowych form leku w BIOTON S.A. Wstrzymanie lub ograniczenie produkcji mogłoby doprowadzić do braku dostępności insuliny dla pacjentów, w konsekwencji braku możliwości prawidłowego wyrównania metabolicznego cukrzycy, co niosłoby wzrost ryzyka rozwoju powikłań i stwarzało jeszcze większe zagrożenie dla pacjentów w przypadku zakażenia wirusem.

W trosce o zdrowie pacjentów, a jednocześnie o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów, wprowadziliśmy w firmie restrykcyjne procedury, uwzględniające szereg nadzwyczajnych środków ostrożności i działań prewencyjnych, które pozwalają nam na kontynuację pracy na najwyższym poziomie i zachowanie tak ważnej dla pacjentów stabilności produkcji.

1Źródło: IDF DIABETES ATLAS Ninth edition 2019