Bioton w pilotażowym programie wsparcia pokrycia analitycznego GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Wśród spółek zakwalifikowanych do Programu znalazł się BIOTON S.A. – ekspert w dziedzinie diabetologii.

W programie weźmie udział 40 spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 (zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami kwalifikacji) oraz 12 Członków Giełdy. Celem Programu jest przede wszystkim zwiększenie liczby publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich wzrastająca dostępność dla polskich i zagranicznych inwestorów. Specjaliści GPW przewidują, że działanie to finalnie będzie miało odzwierciedlenie we wzmożonym zainteresowaniu akcjami spółek objętych Programem.

– Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego jest odpowiedzią na obserwowane na rynkach kapitałowych w Europie ograniczenie pokrycia analitycznego po wprowadzeniu dyrektywy MIFID 2. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Naszym celem jest złagodzenie tego trendu przy wsparciu profesjonalnych zespołów analitycznych działających w ramach domów maklerskich. Do Programu zgłosiły się 44 spółki oraz 12 domów maklerskich. Zgodnie z założeniami do programu zakwalifikowało się 40 spółek, dziesięć z wyłonionych spółek dotychczas w ogóle nie posiadało pokrycia analitycznego, a kolejne 12 do tej pory współpracowało tylko z jednym analitykiem. Osiem spółek należy do indeksu mWIG40, a 32 do indeksu sWIG80. Po etapie kwalifikacji Członkowie Giełdy rozpoczynają prace merytoryczne tak, by w ciągu dwóch najbliższych miesięcy na rynku ukazały się już pierwsze raporty – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

W Programie razem z BIOTON S.A. znalazły się spółki takie jak: AGORA, COMARCH, MABION, NEUCA, SELVITA.

Analizy dotyczące Bioton będzie przygotowywać zespół analityków z Noble Securities.