Rok 2021 jest rokiem wyjątkowym, obchodzimy aż dwa ważne jubileusze: mija 100 lat od odkrycia insuliny, a także 20 lat uruchomienia innowacyjnej technologii produkcji rekombinowanej insuliny ludzkiej, opracowanej przez firmę BIOTON. Jak doszło do powstania i rozwoju insuliny produkowanej w BIOTON?

Pierwsze etapy prac

Projekt insulinowy BIOTON rozpoczął się w 1997 roku, kiedy to firma uzyskała wsparcie finansowe, umożliwiające uzyskanie licencji na produkcję, promocję i sprzedaż insuliny w Polsce oraz krajach dawnej RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej).

Prace w celu opracowania technologii wytwarzania rekombinowanej insuliny ludzkiej były w częściowo  dofinansowane ze środków budżetowych, jakimi dysponował Komitet Badań Naukowych. W 2000 roku prace te zostały zakończone, a w ich wyniku opracowana została kompletna technologia wytwarzania substancji insuliny ludzkiej oraz jej form gotowych.

Na czym polegała innowacyjność insuliny produkowanej w BIOTON?

Polska technologia insuliny ludzkiej, opracowana przez BIOTON jest pionierska – dotyczy pierwszego w kraju i w Europie Środkowej biotechnologicznego leku opartego o technikę rekombinacji genów. Jednocześnie technologia rekombinowanej insuliny jest uznawana za najtrudniejszą wśród leków o strukturze białkowej, głównie ze względu na budowę opartą o dwa łańcuchy polipeptydowe. Technologia ta wykorzystuje najnowsze zdobycze nauki w dziedzinie inżynierii genetycznej, bioinżynierii, procesowania białka, technik membranowych i chromatograficznych.

Do 2000r. technologię insuliny ludzkiej opracowały i wdrożyły do produkcji jedynie trzy światowe innowacyjne firmy farmaceutyczne. Dzięki BIOTON powstała czwarta, odrębna technologia, która przełamuje bardzo wysoką innowacyjną barierę biotechnologicznego “high tech” w Polsce.

Produkcja na skalę komercyjną

W 2000r. ramach własnych inwestycji BIOTON zmodernizował instalacje biotechnologiczne w swojej fabryce w Macierzyszu, a także zbudował zupełnie nową instalację dla chemicznej i enzymatycznej transformacji białka oraz oczyszczania substancji. W zakładzie produkcji form gotowych, obok instalacji wytwarzania roztworów jałowych w fiolkach, stanął nowoczesny wydział produkcji wkładów insulinowych, spełniający światowe wymagania GMP (Good Manufacturing Practice – Dobre Praktyki  Produkcyjne). Z końcem 2000 r. BIOTON zarejestrował pierwszą wyprodukowaną w Polsce rekombinowaną insulinę ludzką. Już w pierwszej połowie 2001 r. firma rozpoczęła produkcję insuliny na skalę komercyjną, wprowadzając z sukcesem na rynek lek niezbędny w leczeniu cukrzycy.

Laureat licznych nagród

Insulina produkowana w BIOTON otrzymała wiele nagród, w tym nagrody Prezydenta RP dla najlepszego produktu/technologii (2001 r.) lub Godła promocyjnego „Teraz Polska” (2003 r.). Nagrody przyznane projektowi rekombinowanej insuliny ludzkiej, uhonorowały nie tylko sukces naukowy, technologiczny czy pierwszy polski lek biosyntetyczny, oparty o technikę rekombinacji genów; uznany został też pierwszy biotechnologiczny projekt całkowicie zakończony, to znaczy wdrożony, z uruchomioną nowoczesną produkcją oraz stale zwiększającą się sprzedażą niezbędnego leku.

20 lat później setki tysięcy pacjentów na całym świecie stosują insulinę produkowaną przez BIOTON każdego dnia. Dzisiaj firma BIOTON nieustannie pracuje nad udoskonaleniem produkcji, nowymi rozwiązaniami dla chorych na cukrzycę oraz rozwojem globalnym, umożliwiającym stosowania tego leku w kolejnych krajach.