Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
13
/
2022
Data sporządzenia:
2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że wobec kryzysu energetycznego i gazowego oraz wydłużonego czasu realizacji zamówień w łańcuchu dostaw, zwrócił się do UNIAPEK S.A. o zmiany w harmonogramie płatności w Umowie pożyczki z dnia 16.11.2018 r. na kwotę 7.000.000 USD („Umowa pożyczki”). Umowa pożyczki nie jest zabezpieczona. W dniu dzisiejszym został zawarty Aneks nr 4 do Umowy pożyczki z UNIAPEK S.A. i obowiązuje od dnia zawarcia. Aneks nr 4 do Umowy pożyczki wydłużył termin trwania Umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. oraz zmienił harmonogram spłat pożyczki. Kwota wymagana do spłaty na dzień zawarcia Aneksu nr 4 wynosi 5 500 000 USD (pięć milionów pięćset tysięcy). Spółka informowała o Umowie pożyczki i zmianach w raportach: nr 23/2019 z 04.09.2019, nr 32/2019 z 04.11.2019, nr 35/2019 z dnia 18.11.2019, nr 6/2021 z dnia 14.06.2021, nr 14/2021 z dnia 30.11.2021.
AAAAABBBBBCCCCC