Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
8
/
2022
Data sporządzenia:
2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2022 roku.
AAAAABBBBBCCCCC