Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
9
/
2022
Data sporządzenia:
2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
AAAAABBBBBCCCCC