Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
14
/
2021
Data sporządzenia:
2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty Aneks nr 3 do umowy pożyczki z UniApek S.A.- grupa kapitałowa Dongren i obowiązuje od dnia 30.11.2021 r. Umowa pożyczki została zawarta w dniu 16.11.2018 r. na 12 miesięcy na kwotę 7.000.000 USD i nie jest zabezpieczona. Aneks nr 1 do umowy pożyczki wydłużył termin spłaty pożyczki o kolejne 24 miesiące (łącznie na okres 36 miesięcy). Aneks nr 2 do umowy pożyczki wydłużył termin trwania umowy do dnia 5 grudnia 2022 r. oraz określił harmonogram spłat pożyczki. Aneks nr 3 do umowy pożyczki dotyczy zmiany harmonogramu spłaty pożyczki do dnia 5 grudnia 2022 r. Spółka informowała o umowie pożyczki i zmianach w raportach: nr 23 z 04.09.2019, nr 32 z 04.11.2019, nr 35 z dnia 18.11.2019, nr 6 z dnia 14.06.2021.
AAAAABBBBBCCCCC