Oddalenie apelacji AIS Investment 2 Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
3
/
2021
Data sporządzenia:
2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Oddalenie apelacji AIS Investment 2 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka/Bioton S.A.") informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił złożoną przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. ("AIS" ) apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję sprzedaży SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków transakcji, podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A. Spółka informowała o postępowaniu w raporcie bieżącym nr 23/2018, nr 4/2020 , nr 16/2020). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalający złożoną przez AIS apelację jest prawomocny.
AAAAABBBBBCCCCC