Rezygnacja Prezesa Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
18
/
2020
Data sporządzenia:
2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Pan Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.