Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. apelacji od oddalonego powództwa przeciwko Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
16
/
2020
Data sporządzenia:
2020-08-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. apelacji od oddalonego powództwa przeciwko Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu apelacji AIS Investment 2 Sp. z o.o. („AIS”) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 17 lutego 2020 r., wydanego w sprawie o uchylenie uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioton S.A. z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji. Spółka przygotowuje odpowiedź na apelację. Spółka informowała o otrzymaniu odpisu pozwu złożonego przez AIS w raporcie bieżącym nr 23/2018 oraz o oddaleniu powództwa przeciwko Spółce w raporcie bieżącym 4/2020.