Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
14
/
2020
Data sporządzenia:
2020-06-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r.