Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
13
/
2020
Data sporządzenia:
2020-06-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2020 roku.