Oddalenie powództwa AIS Investment 2 Sp. z o.o. przeciwko Bioton S.A. przez Sąd Okręgowy w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
4
/
2020
Data sporządzenia:
2020-02-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Oddalenie powództwa AIS Investment 2 Sp. z o.o. przeciwko Bioton S.A. przez Sąd Okręgowy w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił powództwo AIS Investment 2 Sp. z o.o. („AIS”) przeciwko Spółce o uchylenie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji, podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (wyrok nieprawomocny). Spółka informowała o otrzymaniu odpisu pozwu złożonego przez AIS w raporcie bieżącym nr 23/2018.