Raporty okresowe

BIOTON S.A. będzie przekazywać raporty okresowe w roku 2019 w następujących terminach:
RODZAJ RAPORTU OKRESOWEGOTERMIN PUBLIKACJI
Skonsolidowany „rozszerzony” raport kwartalny za I kwartał 201930.05.2019 r.
Skonsolidowany „rozszerzony” raport kwartalny za III kwartał 201929.11.2019 r.
Skonsolidowany „rozszerzony” raport półroczny za I półrocze 201930.09.2019 r.
Jednostkowy raport roczny za rok 201830.04.2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 201830.04.2019 r.